Velkommen til KGF Vipperød                    

 

Klik på den ønskede sportsgren øverst på siden og se  mulighederne på holdoversigten.

Dagsorden

KGF Generalforsamling

Onsdag d. 22/5 2024

Vipperød hallen kl 19

  1. Valg af dirigent & stemmetæller                
  2. Bestyrelsen aflæggelse af beretning
  3. Forelæggelse af reviderede regnskab
  4. Behandling af indkommende forslag:
  5. Valg:

Formand                Annette Munch – ikke på valg 

Kasserer                 Mette Weinreich -, ønsker genvalg
 

Håndboldudvalg               Kasper Rasmussen - ønsker genvalg

Liva Danielsen   ikke på valg 

Morten Hansen - ønsker ikke genvalg

 

Gymnastikudvalg               Marianne Beyer   ønsker genvalg

Lene Grønbæk – ønsker genvalg


Suppleanter:                       Bestyrelsen foreslår Sissel Skogstad og Pernille Banke
 

Revisorer:                            Martin Andersen – ønsker genvalg
 

Revisorsuppleant             Nyt medlem søges
 

  1. Eventuelt