Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling torsdag den 23. maj 2019 kl. 19:00 i Vipperød hallen.
 
Dagorden er som følger:
 
  • Valg af dirigent og stemmetæller
  • Bestyrelsen aflægger beretning
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab
  • Behandling af indkommende forslag
  • Valg: Udvalgsmedlemmer (2 fra hvert udvalg)
              Suppleant
              Revisor
  • Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse.
Email: formand@kgfvipperod.dk

KGF Vipperød bestyrelse